December 21, 2021

Episode 18: Endelig skal vi få samlet alle barna!

Slik barneavdelingene i OUS driftes i dag må leger og andre ansatte pendle mellom Ullevål og Rikshospitalet, dit behovet er størst. I likhet med de ansatte må også pasientene ofte forholde seg til begge stedene. Barn og ungdom har behov for stabilitet og kjente omgivelser og et samlet fagmiljø stiller seg bak beslutningen om at det skal bygges et nytt barne- og ungdomssykehus på Nye Rikshospitalet. Vi har fått med oss tre engasjerte gjester som snakker om dagens utfordringer og planene for fremtidens barne- og ungdomssykehus. I studio: avdelingsleder Kjersti Langmoen, OUS, avdelingsleder Morten Syversen, OUS, og generalsekretær Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn. 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App