March 9, 2022

Episode 20: Ullevåls fremtid

Driften på Ullevål skal flyttes til Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Nye Radiumhospitalet. Avgjørelsen henger sammen med at driften i OUS ikke er bærekraftig. En stor del av byggene er gamle og utdaterte for moderne sykehusdrift, pluss at noen av byggene også er vernet, noe som gjør det vanskelig å få til gode løsninger for fremtiden. Administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth og prosjektverneombud Per Oddvar Synnes deltar i studio.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App