May 2, 2022

Episode 21: Hvordan blir fremtidens sikkerhetspsykiatri?

Dagens sikkerhetspsykiatri drives i gamle og slitte lokaler på Dikemark og Gaustad, og behovet for nye bygg har lenge stått på ønskelisten til de ansatte og pasienter. I denne episoden forteller vernepleier Lars fra Regional Sikkerhetsavdeling (RSA), overlege Christina Bell fra Lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og enhetsleder Vibeke Mellemsæter fra Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)om hvordan det drives i dag, og hva de ser frem til når det nye bygget skal være klart for innflytting julen 2025. Vi får også besøk av programleder Camilla Aanestad og fagkoordinator Hallgeir Vik som forteller om hva som skal skje fremover i prosjektet. 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App