October 23, 2020

Episode 6: “One size fits all” passer ikke i sykehusverden

I episode 6 er "Medvirkning i et forprosjekt" tema og det er mange spørsmål som må besvares for å sikre en god inkludering av ansatte og brukere. Episoden er delt i to, der vi først møter Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening, Erna Hogrenning, leder av Brukerutvalget ved OUS og Line Blystad, hovedverneombud ved OUS. Det at de yngre må frem i lyset og at vi må tørre å tenke fremtidsrettet er fokus i samtalen. I del to møter vi Sigrid Rannem, programleder for Nye Aker, Bjørn Feet, programleder for Nye Rikshospitalet og Per Oddvar Synnes, prosjektverneombud i Nye OUS. I denne delen er fokuset på hva et forprosjekt er, og hvordan det skal detaljeres ut en god arbeidsplass for ansatte 50 år frem i tid. 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App