Hvert år opereres 55.000 pasienter ved Oslo universitetssykehus. I dag foregår denne planleggingen stort sett manuelt, og så mange som 3.000 operasjoner kanselleres årlig. Har du hørt om kontrolltårn før? Det hører egentlig hjemme på flyplassene, men denne inspirasjonen tar OUS med seg når vi nå tenker nytt om planleggingen av operasjoner. Målet er at ansatte i fremtiden skal få den informasjonen de trenger til å prioritere og planlegge arbeidsdagen sin, noe som vil bidra til færre kanselleringer, bedre kvalitet, færre komplikasjoner og mer effektiv drift. Prosjektleder Odd Arild Lehne og leder av Akuttklinikken, Øyvind Skraastad, er i studio for å fortelle om dette spennende prosjektet.

Dagens sikkerhetspsykiatri drives i gamle og slitte lokaler på Dikemark og Gaustad, og behovet for nye bygg har lenge stått på ønskelisten til de ansatte og pasienter. I denne episoden forteller vernepleier Lars fra Regional Sikkerhetsavdeling (RSA), overlege Christina Bell fra Lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og enhetsleder Vibeke Mellemsæter fra Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)om hvordan det drives i dag, og hva de ser frem til når det nye bygget skal være klart for innflytting julen 2025. Vi får også besøk av programleder Camilla Aanestad og fagkoordinator Hallgeir Vik som forteller om hva som skal skje fremover i prosjektet. 

Driften på Ullevål skal flyttes til Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Nye Radiumhospitalet. Avgjørelsen henger sammen med at driften i OUS ikke er bærekraftig. En stor del av byggene er gamle og utdaterte for moderne sykehusdrift, pluss at noen av byggene også er vernet, noe som gjør det vanskelig å få til gode løsninger for fremtiden. Administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth og prosjektverneombud Per Oddvar Synnes deltar i studio.

Vi sjekker med de programansvarlige i OUS om status for arbeidet med Storbylegevakten (Lorang Åstorp), Nye Radiumhospitalet (Inger Heiberg), Ny sikkerhetspsykiatri (Camilla Aanestad) og OUS i Livsitenskapsbygget (Tine Hildisch). Husk at du kan spole i sendingen dersom du ikke ønsker å høre om alle programmene: Storbylegevakten(1:42-7:49), Nye Radiumhospitalet (7:50-19:50), Ny sikkerhetspsykiatri (19:52-25:16) og OUS i Livsvitenskapsbygget (26:18-31:15).

Slik barneavdelingene i OUS driftes i dag må leger og andre ansatte pendle mellom Ullevål og Rikshospitalet, dit behovet er størst. I likhet med de ansatte må også pasientene ofte forholde seg til begge stedene. Barn og ungdom har behov for stabilitet og kjente omgivelser og et samlet fagmiljø stiller seg bak beslutningen om at det skal bygges et nytt barne- og ungdomssykehus på Nye Rikshospitalet. Vi har fått med oss tre engasjerte gjester som snakker om dagens utfordringer og planene for fremtidens barne- og ungdomssykehus. I studio: avdelingsleder Kjersti Langmoen, OUS, avdelingsleder Morten Syversen, OUS, og generalsekretær Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn. 

Podcastprogramleder Camilla Lunde er nysgjerrig på dette med medvirkning. Hva går det ut på og hvordan funker medvirkningsgruppene i praksis? Hun får besøk i studio av programansvarlig for Nye Aker Sigrid Rannem, seksjonsleder på renhold Kristine Torgersen, som er med i to medvirkningsgrupper, og sykepleier Runa A. Eide som ikke er med i medvirkningsgruppene.

Podcast-programlederne Camilla Lunde og Vilja Hoel har samlet inn spørsmål fra ulike yrkesgrupper i OUS. Prosjektdirektør Just Ebbesen er i studio for å svare.

Til vanlig jobber Vilja Hoel som sykepleier i Kreftklinikken, mens Camilla Lunde jobber med kommunikasjon i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Fremover skal de også være programledere i podcasten Snakk om Nye OUS. I deres første episode forteller Vilja og Camilla hvorfor de ønsker å lage podcast om de store bygge-og utviklingsprosjektene i OUS. Hva er de nysgjerrige på? Hva skal de neste episodene handle om?

Hva er livsvitenskap og basalforskning? Hvilke fordeler er det å samle mest mulig av denne virksomheten i et bygg? Oslo universitetssykehus planlegger å flytte sin laboratorievirksomhet inn i Livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo når det står ferdig om få år. Målet er at vi sammen skal bidra for å løse fremtidens utfordringer innen helse og miljø. Gjester i episoden er Andreas Matussek,  klinikkleder, klinikk for laboratoriemedisin, Hanne Akselsen, leder fag og kvalitet ved klinikk for laboratoriemedisin og Ole Andreas Gresholt, hovedtillitsvalgt i OUS for NITO.

Hva er Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth sine tanker om hvordan OUS har klart seg i løpet av det siste året? Det har vært et krevende år med både pandemi og arbeid med planlegging av nye sykehus, i tillegg til ordinær drift. 

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App