Hva er livsvitenskap og basalforskning? Hvilke fordeler er det å samle mest mulig av denne virksomheten i et bygg? Oslo universitetssykehus planlegger å flytte sin laboratorievirksomhet inn i Livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo når det står ferdig om få år. Målet er at vi sammen skal bidra for å løse fremtidens utfordringer innen helse og miljø. Gjester i episoden er Andreas Matussek,  klinikkleder, klinikk for laboratoriemedisin, Hanne Akselsen, leder fag og kvalitet ved klinikk for laboratoriemedisin og Ole Andreas Gresholt, hovedtillitsvalgt i OUS for NITO.

Hva er Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth sine tanker om hvordan OUS har klart seg i løpet av det siste året? Det har vært et krevende år med både pandemi og arbeid med planlegging av nye sykehus, i tillegg til ordinær drift. 

I dag består Oslo universitetssykehus av fire sykehus. Slik blir det ikke i fremtiden. Det er bestemt at det skal satses på Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Aktiviteten på Ullevål skal etter hvert flyttes til Aker og Rikshospitalet. I tillegg skal flere kreftmiljøer samles på Radiumhospitalet. I denne episoden får du høre hva de foretakstillitsvalgte Anne Marit Wang Førland (Legeforeningen), Bjørn Wølstad-Knutsen (Fagforbundet) og Svein Erik Urstrømmen (Norsk Sykepleierforbund) tenker om planene og prosessen i arbeidet med videreutvikling av sykehuset frem til nå. 

Oslo universitetssykehus har drift på over 40 ulike steder i Oslo og Viken. Spesielt er bygningsmassen på Ullevål og Radiumhospitalet svært dårlig, noe som medfører høyere risiko for svekket pasientsikkerhet.

Som gjestene i episoden forteller er det i dag ofte pinlig å få pasienter og pårørende inn på avdelingene, og måten vi jobber på er svært tungdrevet. Marit Lieng, Klinikkleder i Kvinneklinikken, Elin Henriksen, Avdelingsleder ved Gastro - og barnekirurgisk avdeling og Sturla Owren Solheim, Seksjonsleder i Barne- og ungdomsklinikken snakker i denne episoden om alle de ulike grunnene til at nye sykehus er sårt tiltrengt i hovedstaden.  

Kan sykehusene i større grad følge opp pasientene hjemme dersom de ønsker det? En ambisjon er at vi innen 2030 kan tilby hjemmetjenester i langt større grad enn i dag for pasientenes beste og en mer effektiv drift. I denne epsioden kan du høre om hjemmesykehusprosjekter som pågår i sykehuset nå, og som legger føringer for hvordan dette kan inngå som fast tilbud om noen få år. Gjester er Elisabeth Sørvik ved Innovasjonsavdelingen, Andreas Moan ved Helse Sør-Øst, Anne Louise Kleiven ved Lungemedisinsk avdeling, Grethe Solvang ved Avdeling for blodsykdommer, Andreas Anker Hviid, Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker.  

Hvorfor finner jeg ikke arbeidsbukse i min størrelse eller rett type skjorte? Internt i OUS handler mange diskusjoner om nettopp dette og viser hvor viktig god flyt i logistikk er for en god start på arbeidsdagen for mange. 

Gjester er Paulina Wedde, rådgiver logistikk i Oslo sykehusservice og Marte Jørgensen, enhetsleder ved Radiumhospitalet. Sammen med programleder Bergsvein Byrkjeland snakker de om alt som flyter gjennom sykehuset uten at vi legger merke til det, før vi trenger det eller ikke klarer å finne det. 

 

Det siste året har pandemien satt viktigheten av godt smittevern på agendaen. I sykehus er smittevern et kontinuerlig og viktig arbeid også utenfor slike ekstreme situasjoner. - Vi kan ikke kun tenke på pandemi, forteller Jørgen Vildershøj Bjørnholt, som jobber ved Avdeling for mikrobiologi. Han er gjest i denne episoden om smittevern i fremtidens sykehus, sammen med Ragnhild Raastad ved Avdeling for smittevern og Kristian Tonby ved Infeksjonsmedisinsk avdeling. Diskusjonen handler om hva som må ligge til rette for at smittsomme sykdommer skal håndteres best mulig. 

Storbylegevakten er og skal fortsatt være åpen hele døgnet hele året, og skal være en trygghet for alle som henvender seg uansett hvem de er og hva de kommer med. 

I denne episoden møter vi Kine Markman, fagutviklingssykepleier ved legevakten, Oslo kommune, Martine Enger, overlege ved Skadelegevakten, OUS og Sverre Løken, seksjonsleder ved Ortopedisk klinikk, OUS. Samtaletema er Storbylegevakten som bygges på Aker og hva legevakten betyr for Oslo. 

I episode 6 er "Medvirkning i et forprosjekt" tema og det er mange spørsmål som må besvares for å sikre en god inkludering av ansatte og brukere. Episoden er delt i to, der vi først møter Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening, Erna Hogrenning, leder av Brukerutvalget ved OUS og Line Blystad, hovedverneombud ved OUS. Det at de yngre må frem i lyset og at vi må tørre å tenke fremtidsrettet er fokus i samtalen. I del to møter vi Sigrid Rannem, programleder for Nye Aker, Bjørn Feet, programleder for Nye Rikshospitalet og Per Oddvar Synnes, prosjektverneombud i Nye OUS. I denne delen er fokuset på hva et forprosjekt er, og hvordan det skal detaljeres ut en god arbeidsplass for ansatte 50 år frem i tid. 

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her skal vi samle regionale og nasjonale funksjoner, og samtidig gi lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter. Rikshospitalet har tidligere drevet mest med planlagt aktivitet, hvordan vil den kulturen håndtere å få både akutt- og lokalsykehusfunksjoner?

I denne episoden møter vi Kristian Heldal, Anita Thornquist, Heidi Ugreninov og Sandra Scott Nicolaysen som reflekterer og snakker om hvordan sykehuset vil bli om noen år. Det er mange utfordringer, men samtidig mange muligheter i å utvikle nye sykehus.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App