Storbylegevakten er og skal fortsatt være åpen hele døgnet hele året, og skal være en trygghet for alle som henvender seg uansett hvem de er og hva de kommer med. 

I denne episoden møter vi Kine Markman, fagutviklingssykepleier ved legevakten, Oslo kommune, Martine Enger, overlege ved Skadelegevakten, OUS og Sverre Løken, seksjonsleder ved Ortopedisk klinikk, OUS. Samtaletema er Storbylegevakten som bygges på Aker og hva legevakten betyr for Oslo. 

I episode 6 er "Medvirkning i et forprosjekt" tema og det er mange spørsmål som må besvares for å sikre en god inkludering av ansatte og brukere. Episoden er delt i to, der vi først møter Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening, Erna Hogrenning, leder av Brukerutvalget ved OUS og Line Blystad, hovedverneombud ved OUS. Det at de yngre må frem i lyset og at vi må tørre å tenke fremtidsrettet er fokus i samtalen. I del to møter vi Sigrid Rannem, programleder for Nye Aker, Bjørn Feet, programleder for Nye Rikshospitalet og Per Oddvar Synnes, prosjektverneombud i Nye OUS. I denne delen er fokuset på hva et forprosjekt er, og hvordan det skal detaljeres ut en god arbeidsplass for ansatte 50 år frem i tid. 

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2030 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her skal vi samle regionale og nasjonale funksjoner, og samtidig gi lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter. Rikshospitalet har tidligere drevet mest med planlagt aktivitet, hvordan vil den kulturen håndtere å få både akutt- og lokalsykehusfunksjoner?

I denne episoden møter vi Kristian Heldal, Anita Thornquist, Heidi Ugreninov og Sandra Scott Nicolaysen som reflekterer og snakker om hvordan sykehuset vil bli om noen år. Det er mange utfordringer, men samtidig mange muligheter i å utvikle nye sykehus.

I fjerde episode er temaet Aker sykehus. De ansatte som deltar i denne episoden kjenner Aker godt og de representerer fagfelt som skal inn i de nye byggene. - Aker skal ikke bli en underdog, men et sykehus som biter fra seg, sier klinikkleder for Medisinsk klinikk Morten Mowe. De andre gjestene tilstede er avdelingsleder fra fødeavdelingen Katarina Laine, avdelingsleder i klinikk psykisk helse og avhengighet Thor Børre Sangesland og seksjonsleder for anestesisykepleiere på Aker Ragnhild Heltberg.

I tredje episode reiser vi til Dikemark i Asker, der Regional sikkerhetsavdeling er hovedtemaet. Nye bygg for sikkerhetspsykiatri er en del av planene for Nye OUS som de færreste kjenner særlig godt til. Hvilke kjennetegn har pasientene? Hvordan gir vi god behandling og et verdig liv med slike rammevilkår? Og hvordan kan nye bygg påvirke både behandling og arbeidsmiljø? Vi tar en prat med seksjonsleder Bjarne Dahl, miljøterapeut Frida Mitchell og seksjonsoverlege Yvonne P. Stikholmen for å få svar på disse spørsmålene.

Dagens tema er Nye Radiumhospitalet! Her møter vi Tove Nakken, Sigbjørn Smeland og Inger Heiberg, som alle sitter i Programstyret RAD og har vært involvert i byggeprosjektet fra starten. De deler erfaringer og personlige refleksjoner fra gamle og nåværende Radiumhospitalet og hva planene er for det nye klinikkbygget og protonterapibygget. 

Bjørn Atle Bjørnbeth tiltrådte stillingen som administrerende direktør ved OUS 3. februar. Nå har han vært hundre dager i jobben og både en uventet pandemi og Norges største byggeprosjekt har preget store deler av hverdagen. I denne episoden reflekterer han over sin tid som leder for Norges største sykehus og hvordan fremtiden kan bli.

Play this podcast on Podbean App